Sorter

Det finns flera tusen olika potatissorter och nya sorter tillkommer hela tiden. I Sverige odlas över 100 sorter kommersiellt. Diskussion kring sorter skapar ofta ett extra intresse för potatis. Utnyttja detta genom att ange sortnamn vid servering eller i menyn.

Potatissorter behöver olika lång växtperiod och blir därför skördefärdiga vid olika tidpunkter.

Indelning av sorter utifrån skördetid:

Primörpotatis:
Potatis som förgrotts och odlats under plast- eller vävtäckning och skördas med grön blast och skal som inte är moget.

Färskpotatis:
Potatis som skördats före fullständig mognad för försäljning direkt efter upptagning. Skalet kan lätt avlägsnas utan skalning.

Sommarpotatis:
Potatis som skördats skalmogen eller praktiskt taget skalmogen avsedd för konsumtion direkt efter skörd.

Vinterpotatis:
Potatis som mognat och bildat fast skal och är lämplig för lagring innan konsumtion.

Kokegenskaper
Kokegenskaper skiljer mellan olika sorter. En del sorter har alltid ett fast kok, exempelvis Amandine. Medan andra sorter kan bli mjöliga, exempelvis King Edward kan bli mycket mjölig. Sortens kokegenskaper påverkas av odlingsförhållanden, som jordart, gödsling och hur mogen potatisen är då den skördas. Ju högre torrsubstanshalt desto mjöligare blir en mjölig sort. Samma sort kan vara fast då den är omogen och mjölig då den är mogen, exempelvis Challenger och Melody. Läs mer om olika sorter (länka till potatissorter)

Smak och doft
Smak och doft på potatis påverkas av sort, odlingsplats, lagringstid och hantering. Potatissmak kan beskrivas med hjälp av smakord som smör, kastanj, konservärta, frysärta, kronärtskocka, paprika, beska och mandel. Läs mer om potatisens smakord (länka till smakord)

Färg och form
Utseendet varierar mellan olika sorter. Skalets färg växlar mellan olika nyanser av gult, rött och blått. Färgen på knölkött varierar från vitt, ljusgult till orangegult. Det finns även sorter med blått eller purpurfärgat kött. I dessa är halten av antioxidanter ännu högre än i de gulköttiga. Knölform varierar mellan runda, rundovala, ovala, långovala till droppformade.

Sortval
När odlaren väljer sort är det flera faktorer som avgör, såsom efterfrågan på marknaden, motståndskraft mot olika sjukdomar, lagringsegenskaper, skördenivå och tillgång utsäde.

Vid sortval är tidigare egen erfarenhet viktig, detta gäller både för kök, skaleri och odlare.

Läs mer om olika sorter.