Leverans, mottagningskontroll

Leverans

Skalad potatis ska ha obruten kylkedja, 4-6oC.

Planera leveranser och servering så att potatis kan serveras så färsk som möjligt. Den sensoriska kvaliteten och smaken försämras ju fler antal dagar det har gått efter skalning.

Vid leverans av potatisen, viktigt att den inte står för länge på lastkajen eller i köket. All potatis är kylvara och ska snabbt in i rätt förvaringstemperatur.

Mottagningskontroll

När leverans av potatis sker, kontrollera datum, mängd, rätt artiklar och att skalad potatis har rätt temperatur och inget vakuumsläpp. Se till att potatisen kommer i kylförvaring direkt efter leverans.