Inköp, kvalitetskrav

Att använda råvaror av hög kvalitet är självklart. Kvaliteten syns inte alltid utanpå! SMAK Storköks-Prima borgar för hög kvalitet på oskalad potatis. När det gäller skalad potatis, se ”upphandling”. Reklamera alltid leveranser du inte tycker lever upp till ditt avtal och ge gärna positiv feedback om du är nöjd. Det ger leverantören möjligheter till bra leveranser.

Kvalitetsmärkning
SMAK,KRAV, svensk Sigill etc