Certifiering

[BILD]

IP Sigill

IP Sigill är en certifiering av produktion av livsmedel och prydnadsväxter, i hela kedjan från primärproduktion till föräd­ling inom livsmedelssäkerhet, djuromsorg, arbetsmiljö och miljöansvar. Reglerna är baserade på svensk lagstiftning samt krav som går utöver lagstiftningen. Genom att märka med IP-nummer kan produkten spåras tillbaka till det företag som producerat den. Läs mer om certifiering (länk till SMAK hemsida).

[BILD]

I ekologisk odling används inte kemisk bekämpning och syntetiska gödselmedel. Ekologisk potatis får endast säljas från en certifierad odling. Läs mer om certifiering (länk till SMAK hemsida). I ekologisk odling tillförs växtnäring med kvävefixering, organiska gödselmedel och olika restprodukter. Även några oorganiska gödselmedel är tillåtna såsom kaliumsulfat och kalimagnesia. Bladmögel är det största problemet i ekologisk odling och kan orsaka nedvissning i förtid, vilket ger en lägre skörd. Tidiga och eller motståndskraftigas sorter är den viktigaste åtgärden för att minska problem orsakade av bladmögel. Att styra odlingen till rätt kokkvalitet och storlek är svårare i ekologisk odling på grund av bladmögel samt det begränsade urvalet av gödselmedel. Inom EU finns ett gemensamt regelverk för ekologisk odling. Vid odling av eko i Sverige tillkommer ytterligare regler. I flera länder i EU, exempelvis Tyskland och Frankrike är användning av koppar- preparat tillåtet för att bekämpa bladmögel. Detta är inte är tillåtet i Norden, vare sig det gäller konventionell eller ekologisk odling.