SMAK märkning

Etikett för hur märkning av en SMAK klassificerad potatis ska se ut. Ladda hem här.

SMAK
-märkt potatis
är en certifierad livsmedelssäkrad produkt

Produktionen av SMAK märkt potatis sker på certierade gårdar där odlarna ständigt arbetar för att säkra hög livsmedelskvalitet och verka för god miljöhänsyn. Dessutom är packerierna RIP godkända.

Det finns två olika SMAK klasser:

SMAK Klass 1 är matpotatis av högsta kvalitet
SMAK Klass 2 är matpotatis av bra kvalitet

Vill du bli nöjd tänk på att köpa SMAK-märkt potatis.
SMAK´s kvalitetsnormer finner du här.