Regler för SMAK märkning av potatis

Trots lagkrav och branschöverenskommelser kan man ofta hitta olika lösningar och ambitionsnivåer på skyltning och märkning av varorna i frukt-, grönsaks- och potatisavdelningen.

Här kommer en kort sammanställning av vad som gäller och var man kan hitta mer information.

Potatis

OBS! För potatis finns det ingen motsvarighet till EU:s frukt- och gröntförordning.

Däremot finns det en lag, baserad på en EU-förordning, som fastslår krav på identitet och ursprung. Alla odlare och förpackare har därför ett id.nr (SJV-nr) som måste finnas angivet på varje levererat parti; påsar eller lösviktslådor.

I likhet med frukt- och gröntsystemet är det innehavaren av ett varuparti som är ansvarig för märkningen. Den som säljer omärkt potatis riskerar att få betala provtagnings- och analyskostnader på ca 2000 kr. Försäljning av omärkt potatis är dessutom ett brott enligt växtskyddslagen.

Nationella kvalitetsregler för potatis har däremot fastställts av Stiftelsen Potatisbranschen. Kännetecknet för potatisbranschens regler är SMAK-märket, som godkända packerier kan anbringa på sin potatis. För att kunna SMAK-märka krävs det att packeriet följer givna anvisningar om kvalitet, vilket bl.a. bygger på att potatisens yttre och inre kvalitet ska säkerställas och garanteras. Ett viktigt instrument för detta är kvalitetsanalys av potatis, vilken utförs av besiktningsmän från Svensk Potatis. Mer information hittar du på info om analyser.

De förpackare som är anslutna till SMAK och som tillämpar SMAK:s märkningsregler, uppfyller både Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets krav på märkning men därutöver uppfyller de också de egna och strängare krav som fastställts av Stiftelsen Potatisbranschen.

Frukt och grönsaker

För de mest betydande produkterna inom frukt och gröntsortimentet finns det lagfästa kvalitetsnormer gemensamma för hela EU. I normerna finns även angivet vilka regler som ska gälla för märkning av produkter.

Generellt ska alltid kvalitetsklass (enligt förordning), avsändare och ursprungsland anges. Därutöver ska s.k. handelsmässiga upplysningar lämnas ex.; storlek, sort. För produkter som exponeras i lös vikt gäller att motsvarande information istället anbringas på skyltar som sätts upp i samband med exponeringen i butik.

Värt att notera i förordningen är att det alltid är varuinnehavaren (t.ex. butiken) som hålls ansvarig för att normer inklusive märkningsregler följs. Alla aktuella regler och annan information hittar du på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se.