För konsument

Potatiskvalitet – en fråga om valuta för pengarna

Som konsument har man alltid nytta av att vara kunnig och medveten. Särskilt lönar det sig då man köper potatis. Det kan tyckas lite överdrivet när det gäller en så alldaglig vara. Men det har ibland visat sig vara svårt att få tag på riktig fin potatis i handeln trots att vi i vårt land verkligen har tillgång till en högklassig produkt. Ja, många anser t o m att den svenska knölen är bäst i världen.

Var kan man hitta den fina potatisen? Jo, i butiker som köper potatis efter kvalitet, får täta leveranser, förvarar förpackningarna mörkt och svalt och exponerar dem aktivt för en snabb omsättning. Kvalitetsmedvetna butiker, som är måna om sina kunder, satsar på potatisen. Den, liksom alla grönsaker och rotfrukter, är en ömtålig färskvara och som en sådan måste den hanteras ända från odlaren och fram till den färdiga måltiden. Missköter man potatisen försämras kvaliteten snabbt.

Vad menas med bra potatis?

För att en bra potatis skall beskrivas som högklassig bör den ha ett minimum av skador och sjukdomar, ha jämn storlek samt goda kokegenskaper. Enkelt sagt – vid köp av hög kvalitet får man fler fina potatisar. Den bra potatisen har ofta något högre pris. Ändå lönar det sig att köpa den, då man själv slipper sortera den hemma i köket och skala bort onödigt mycket.

Potatis är en levande organism. Därmed förändras den också lätt av olika faktorer, t ex. sjukdomar och skador som kan uppstå vid odling, hantering och lagring. Inget potatisparti är därför helt felfritt.

När det gäller förpackad potatis för konsument ligger märkningsansvaret helt hos förpackaren, dvs. han garanterar att den uppgivna kvaliteten överensstämmer med innehållet.

Billigt kan bli dyrt

Potatis är ofta en lockvara i butikernas annonsering. Vanligtvis är det 10 kg´s påsar eller potatis i lösvikt som erbjuds. Kom i håg att även lockvaror i storpack är kvalitetsmärkta.

Trots det låga priset vid kampanjer bör man tänka sig noga för innan man köper stora mängder. Man bör framförallt fråga sig: ”Vilket förvaringsutrymme har jag hemma?” Kan man inte ge potatisen en tillräckligt mörk och sval plats blir lagringsförlusterna stora och det låga inköpspriset endast skenbart.

Klaga!

Acceptera inte dålig potatis! Om man trots inköp av högklassad potatis uppenbarligen fått en sämre vara ska man genast gå tillbaka med den till butiken.

Vad ska jag som konsument titta på?

  • Potatis ska inte vara äldre än 14 dagar från packdatum som skall finnas angivet på förpackningen. För att lättare åskådliggöra detta har SMAK infört att bäst före-datum skall anges på SMAK-märkt potatis.
  • SMAK-märkt potatis är den enda potatis idag som genomgår någon form av kvalitetskontroll, sedan vi fått en avreglerad potatismarknad.
  • Potatis som säljs i lösvikt kan ganska lätt bedömas med syn och lukt med avseende på yttre defekter. Plocka inte knölar som är blöta, skadade, gröna eller mycket skorviga. Ev. inre defekter och kokegenskaper syns inte utanpå knölen. Alla dessa saker kontrolleras vid SMAKs kvalitetsklassificering.
  • Köp SMAK-märkt potatis!

Läs mer om…