SMAK´s kvalitetsnormer

För att kunna kvalitetsbestämma potatis krävs ett genomtänkt system med beskrivning av rutiner hur prov skall tas, hur analyser skall genomföras och bedömas, vilka toleransgränser som gäller, samt ett klassificeringssystem.

Grund för SMAK´s klassificeringsystem lades för mer än 50 år sedan, men utvecklas och anpassas till hela tiden till marknades behov. SMAK´s system är allmänt accepterat i branschen och utgör grunden för merparten av svensk potatishandel.

Systemet omfattar:

  • Norm för bedömning av skador och sjukdomar
  • Norm för bedömning av kok/bakegenskaper samt mörkfärgning
  • Norm för uttag av prov
  • Rutiner för hantering och beredning av prov
  • Protokoll/analysbevis
  • Kvalitetsnorm för färsk-/sommarpotatis
  • Kvalitetsnorm för höst-/vinterpotatis