Stiftelsen Potatisbranschen

Stiftelsen bildades 8 maj 1991 med syfte att verka för att matpotatis av god kvalitet marknadsföres i samtliga led från producent till konsument.

Ändamål
Stiftelsen skall, för konsumentens bästa, ha till huvudändamål att genom ett aktivt kontroll- och utvecklingsarbete stimulera produktion och marknadföring av matpotatis av hög kvalitet. Stiftelsen skall i samarbete med myndigheter, konsumentorganisationer, forskare, handel samt producenter skapa normer för bedömning av matpotatisens kvalitet och lämplighet som baslivsmedel. Stiftelsen kan i mån av resurser även verka för att konsumenter, skolor och storhushåll får en saklig information om potatisens hantering och användning.

Stiftare
I Stiftelsens styrelse ingår representanter utsedda av stiftarna. Stiftarna är:

  • LRF – Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a
  • Sveriges Potatisodlares Riksförbund, förening u p a
  • Solanum, ekonomisk förening
  • Sveriges Potatishandlares Riksförbund
  • ICA Sverige AB
  • Kooperativa förbundet (KF), ekonomisk förening
  • SABA Trading AB
  • Sveriges Livsmedelsindustriförbund

Även Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) och Axfood har en representant i styrelsen. Stiftelsens verkställande organ är Svensk Potatis Svepot AB, SMAK Certifiering AB. Stiftelsen nås på samma adress som Svensk Potatis AB.